Rezultatele selectiei elevilor pentru activitatea din Ziua 4 – Patrimoniul universal cultural și natural.

În urma procesului de selecție a candidaturilor pentru activitatea „THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE” din cadrul proiectului “LEARNING FROM EACH OTHER”, vor participa la activitate următorii elevi:
- Stanciu Mihai Nicolae – Şcoala Gimnazială nr.1 Uileacu de Beiuş
- Ion Costin Darius – Şcoala Gimnazială nr.1 Roşia
- Jurca Alexia – Şcoala Gimnazială nr.1 Roşia
- Lobonţ Luca – Şcoala Gimnazială nr.1 Răbăgani
- Boiț Raul – Şcoala Gimnazială „Petru Miheş” Meziad
- Cristea Andreea Teona – Şcoala Gimnazială “Petru Miheş” Meziad
- Lung Oana Ştefania – Şcoala Gimnazială nr.1 Remetea
- Băcuş Paula – Şcoala Gimnazială nr.1 Curăţele
- Bogdan Emanuel Alin – Şcoala Gimnazială nr.1 Curăţele
- Dance Sara Carla – Şcoala Gimnazială nr.1 Curăţele
- Junc David Adrian – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
- Kristo Robert Rareş – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
- Tomşe – Toma Călin – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
- Petrila Alexandru – Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş
- Iga Viviana – Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş
- Ungur Erik – Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş
- Barbura Alexandra – Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuş
- Buhaş Marcus – Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuş
- Forogău Teodora – Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuş
- Plăieşu Denis – Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuş
- Olga Beleynesi – Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș
- Miriam Zina – Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș
- Foldvari Ioan – Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș
- Vesa Rareş – Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș
Rezerve:
- Cristea Rareș Alexandru – Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş
- Bartoș Florin – Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş
- Codrean Oliviu – Şcoala Gimnazială nr.1 Roşia
- Terebenț Roxana – Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuş.

Doamnele profesoare Diana Panda și Maroneac Monica asigură pregătirea elevilor pentru activitate.

gg
Felicitări tuturor elevilor participanți și profesorilor coordonatori:
- Băcuş Adina
- Cioloş Adina Ionela
- Bulc Mirela
- Iancu Mirela
- Şandor Diana
- Fuciu Cristina
- Corb Otilia
- Clop Liana
- Rada Ioana Lăcrimioara
- Barbura Mihaela
- Maroneac Monica

Apel selecție elevi – activitate proiect

antetApel selecție elevi participanți la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage”

din cadrul proiectului LEARNING FROM EACH OTHER (LEO)

 

Asociaţia Avram Iancu Beiuş selectează 24 de elevi pentru a participa la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage” din cadrul  proiectului LEARNING FROM EACH OTHER.

Perioada de desfăşurare: 18 Octombrie 2018, orele 09:00 – 11:00

Locaţie: Hotel Laguna, Beiuș, judeţul Bihor, România

“The World Cultural and Natural Heritage” este una dintre activităţile seminarului ce face parte din proiectul aprobat cu nr. 2018-1-RO01-KA105-048882, în cadrul programului Erasmus+, AcţiuneaCheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul Tineretului.

Organizator: Asociaţia Avram Iancu Beiuş, România

Parteneri:

 • Compass EurópaiIfjúságiKözösségértEgyesület, Ungaria
 • Mille Cunti, Spania
 • Inter Alia, Grecia
 • “Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley” NGO, Bulgaria
 • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI ONLUS ASSOCIAZIONE, Italia

Scopul activităţii: de a sesiza similitudini, diferenţe, obiceiuri, tradiţii, patrimoniu cultural specific, stereotipuri şi eliminarea acestora pentru ţările participante în proiect.

Metodele de lucru: prezentări interactive, munca în echipă, brainstorming, activități care dau libertate creativității și inovării (oferind spațiu participanților pentru a-și împărtăși experiențele).

Profilul participantului:

 • Elev de gimnaziu, cu rezultatebune la învăţătură;
 • Deține abilități de comunicare în limba engleză;
 • Interesat de promovarea valorilor culturale şi păstrarea patrimoniului cultural;
 • Motivat, creativ şi dezinvolt.

Aşteptăm scrisorile de motivaţie şi acordul părintelui la adresa leo.beius.2018@gmail.com, între 14 şi 21 septembrie 2018.Persoana desemnată de către unitatea școlară va trimite un tabel cu numele elevilor propuşi pentru  selecție, număr de telefon și email până la data de 21 septembrie la adresa leo.beius.2018@gmail.com.

Coordonator proiect,      prof. Panda Diana

Preşedinte organizaţie,       IancViorel                                                                                                     

Calendar de selecție

Pentru participarea la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage”

din cadrul seminarului Learning From Each Other din Beiuş, judeţul Bihor, România.

Nr. crt Etapa Termene
1. Depunerea candidaturii 14-21sept 2018
2. Evaluarea dosarelor de candidatură, interviuri 22-25sept 2018
3. Afişarea rezultatelor 26sept 2018
4. Depunerea  contestaţiilor 27sept 2018
5. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 28sept 2018

Criterii de selecție

1.  Scrisoare de motivaţie(de minim o pagină A4 ,TNR 12, spaţiere 1,5) – 40 %

2.  Interviu – 60 %

Precizări suplimentare: Interviul nu va fi un test de cunoştinte de specialitate, ci de aptitudini de comunicare în limba engleză, necesare pentru implicarea în cadrul activităţii. Nu necesită bibliografie sau studierea unor materiale speciale.

Evaluarea candidaturilor va fi făcută de către  membrii Asociaţiei Avram Iancu Beiuş implicaţi în proiect, profesori de limba engleză.

Apel de selectie – Seminar LEO, Beius, octombrie

Apel selecție participanți pentru mobilitatea lucrătorilor de tineret 

Asociația Avram Iancu Beiuș selectează 4 lucrători de tineret pentru a participa la seminarul LEARNING FROM EACH OTHER.

Perioada de desfăşurare: 15-19 Octombrie 2018

Locaţie: Hotel Laguna, Beiuș, judeţ Bihor, România

              Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș, Bihor

Seminarul face parte din proiectul aprobat cu nr.   2018-1-RO01-KA105-048882 în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul Tineretului, prezentat aici

Scopul  seminarului: dezvoltarea/ îmbunătățirea competențelor cheie, profesionale și personale pentru 24 de lucrători de tineret, într-un mediu intercultural și dinamic, având astfel posibilitatea de a împărtăși elemente de patrimoniu cultural din fiecare țară parteneră și de a cunoaște istoria noastră. Participanții vor cunoaște aspecte similare în realitățile din alte țări, dezvoltând o înțelegere a dimensiunii interculturale și a toleranței în activitățile europene destinate tinerilor, în special tineretului dezavantajat (social, economic, geografic sau educațional).

Profilul participantului:

 • Adult (peste 18 ani și fără limită maximă de vârstă)

 • Lucrător de tineret cu experiență în lucrul cu tinerii de minim un an

 • Lucrător de tineret cu experiență în lucrul cu tineri proveniți din medii dezavantajate de minim 6 luni

 • Persoană proactivă

 • Manifestă atitudine deschisă/ minte deschisă, responsabil

 • Deține abilități de comunicare în limba engleză

 • Deține abilități IT și cunoștințe minime de utilizare a instrumentelor social-media

Prezintă avantaj:

 • Rol decizional  în organizația Avram Iancu

 • Lider la nivelul comunității/persoană influentă în comunitate

 • Motivare, implicare, voluntariat în cadrul  activităţilor organizaţiei

 • Dornic de a se dezvolta și deschis dialogului intercultural

Dosarul de candidatură va cuprinde

 1. Cerere de înscriere tip (se va descărca de aici).

 2. Scrisoare de motivaţie  (maxim 500 cuvinte)

 3. CV-ul în format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/CURRICULUM-VITAE/TEMPLATES-INSTRUCTIONS)

Candidatura şi eventualele contestaţii vor fi transmise pe mail la adresa: leo.beius.2018@gmail.com, cu precizarea la subiect: Learning from Each Other_nume_candidatura/contestatie, conform calendarului de selecţie.

 

Depunerea candidaturii

1-15 august 2018

Evaluarea dosarelor de candidatură

15-20 august 2018

Afişarea rezultatelor

21 august 2018

Depunerea  contestaţiilor

22 august 2018

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

22-24 august 2018

Criterii de selecție

criterii

 Presedinte, Viorel Ianc

Coordonator proiect, Diana Panda

Responsabil cu selecția, Alexandra Dume

Learning from Each Other

În contextul anului 2018, An European al patrimoniului cultural, anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, proiectul Learning from Each Other, aprobat și urmând a fi finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, domeniul tineret, acțiune cheie 1 – Proiecte de mobilitate, își propune să aducă o schimbare în rândul lucrătorilor de tineret din șase organizații partenere, considerând că participarea la seminar într-un mediu intercultural este o oportunitate pentru fiecare dintre lucrătorii de tineret, vor învăța unii de la alții și vor avea ocazia să împărtășească elemente specifice ale patrimoniul cultural al fiecărei țări partenere.
ONG-urile implicate în proiect sunt: Asociația Avram Iancu Beiuș - coordonator și Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület sin Ungaria, Mille Cunti  din Spania, INTER ALIA din Grecia, Youth and Civil Initiatives in theRose Valley din Bulgaria, CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI  din Italia.
 Câte patru participanți – lucrători de tineret – din fiecare organizație vor participa în luna octombrie 2018 la Beiuș, la un seminar în urma căruia participanții își vor dezvolta competențele  de utilizare a instrumentelor social – media în scopul promovării și îmbunătățirii calității activităților desfășurate cu tineri, în special cei cu oportunități reduse; își vor îmbunătăți competențele social – civice și de cetățenie europeană, în vederea promovării în comunitate a voluntariatului și a participării la viața democratică și civică în rândul tinerilor, vor dezvolta competențe transversale pentru a putea motiva și implica tinerii să participe la proiecte și programe comunitare în vederea valorificării potențialului acestora pe parcursul celor cinci zile de seminar.

Să ne cunoastem obârșia, locurile de baștină, portul și graiul – expediția în Țara Beiușului

Câștigatorii Concursului Avram Iancu – Craiul Munților au făcut o incursiune-expediție cu tema ,,Să ne cunoastem obârșia, locurile de baștină, portul și graiul” – 14 iulie

Obiective: Moara pe apă a Ghichii Darului dintre râuri, Roșia, Traditional Casa, Cheile Cuților, Muzeul Viorii cu Goarnă -Fam. Codoban Lazuri de Roșia, un bograci, samd.

Fotografii: Curpas Ioan

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m7 m8 m9 m99 m999

Cinstindu-l pe Avram Iancu – la Brad și la Oradea

Zile  frumoase de iunie, alături de cei ce-l iubesc și respectă pe Avram Iancu și spiritul său…

23 Iunie – la Brad, delegația formată din Lucia Busuioc, Viorel Ianc și Daniel Jovrea

j2 j3 j1

 

a1

- 24 iunie – Sărbătoarea Sânzienelor – la Oradea – delegatia formata din Lucia Busuioc, Viorel Ianc, Curpas Teodor, Gavril Ardeleana2 a3

La Beius, in 26 iunie, am cinstit drapelul tricolor

aa

Concursul Avram Iancu, Craiul Muntilor – iunie 2018

Asociația „Avram Iancu”, în parteneriat cu  Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a organizat cea de-a XIII a Concursului „Avram Iancu, Craiul Munților”, la începutul lunii iunie.

m0

 

Concursul, având o tematică inspirată din viața și activitatea Crăișorului Avram Iancu,  s-a adresat atât elevilor de gimnaziu, cât și celor de liceu.

m2 m3

Au răspuns invitației organizatorilor 26 de instituții de învățământ din județul Bihor și una din Sălaj. Echipajelor celor trei licee beiușene – Colegiul Național „Samuil Vulcan”, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” și Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” – li s-au alăturat colegii lor orădeni de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și  Colegiul Național „Avram Iancu” Stei la liceu, iar la gimnaziu Șc. Gim. Răbăgani, N. Popoviciu Beiuș, Nojorid, Mihai Bravu, Lic. Ped. Beiuș, CN Ioan Ciordaș, Uileacu de Beiuș, Curățele, Avram Iancu, Halmăjd, jud. Sălaj, CNSV Beiuș, Nucet, Căbești, Remetea, Petru Mihe, Meziad, Avram Iancu Oradea, Avram Iancu Ștei, Miron Pompiliu Ștei, Cociuba Mare, Bulz, Finiș.

Festivitatea de deschidere a Concursului „Avram Iancu, Craiul Munților” a avut loc în Parcul Central, după care au urmat prezentarea obiectelor tradiționale și parada portului popular.

m4

Concursul propriu-zis a avut loc la Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu”, ai căror profesori s-au implicat trup și suflet în organizarea concursului.

Câștigătorii au fost Școala Gimnazială nr. 1 Curățele – gimnaziu și Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș – liceu.

m8 m9 m7 m6

secțiunea obiect tradițional – Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” Beiuș, secțiunea costume populare, reprezentanților școlilor gimnaziale din Curățele, Remetea și Beiuș.

m5

m99 m9 m8 m7 m6
Viorel Ianc, președintele Asociației „Avram Iancu” Beiuș, a vorbit despre scopurile concursului și a precizat că toate echipajele participante au fost răsplătite cu diplome și premii în bani, iar cei care au urcat pe podiumul vor participa la excursia tematică intitulată „Pe urmele lui Avram Iancu”, care, în Anul Centenarului, va avea loc de 1 Decembrie, pe itinerariul Beiuș-Alba Iulia.


Aprilie – luna cinstirii

Luna aprilie ne apropie mai mult de credință, de aceeași credință pe care o aveau străbunii noștri… Nu e de mirare că a fost luna cu multe activități la nivelul Asociației (le vom marca cronologic):

- participarea la Festivalul de la Drăgotenip11-Ziua NATO  - n România este marcată, din anul 2005, în prima duminică a lunii aprilie,  în baza unei propuneri legislative

01

- Participarea la Ziua Municipiului Beiuș și la cinstirea martirilor Ciordaș și Bolcaș

02 03

 

Corala Bărbătească Beiuș

- excursia Pe urmele înaintașilor

11 12 13 14 15 16 17

-