Apel selecție elevi – activitate proiect

antetApel selecție elevi participanți la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage”

din cadrul proiectului LEARNING FROM EACH OTHER (LEO)

 

Asociaţia Avram Iancu Beiuş selectează 24 de elevi pentru a participa la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage” din cadrul  proiectului LEARNING FROM EACH OTHER.

Perioada de desfăşurare: 18 Octombrie 2018, orele 09:00 – 11:00

Locaţie: Hotel Laguna, Beiuș, judeţul Bihor, România

“The World Cultural and Natural Heritage” este una dintre activităţile seminarului ce face parte din proiectul aprobat cu nr. 2018-1-RO01-KA105-048882, în cadrul programului Erasmus+, AcţiuneaCheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul Tineretului.

Organizator: Asociaţia Avram Iancu Beiuş, România

Parteneri:

  • Compass EurópaiIfjúságiKözösségértEgyesület, Ungaria
  • Mille Cunti, Spania
  • Inter Alia, Grecia
  • “Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley” NGO, Bulgaria
  • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI ONLUS ASSOCIAZIONE, Italia

Scopul activităţii: de a sesiza similitudini, diferenţe, obiceiuri, tradiţii, patrimoniu cultural specific, stereotipuri şi eliminarea acestora pentru ţările participante în proiect.

Metodele de lucru: prezentări interactive, munca în echipă, brainstorming, activități care dau libertate creativității și inovării (oferind spațiu participanților pentru a-și împărtăși experiențele).

Profilul participantului:

  • Elev de gimnaziu, cu rezultatebune la învăţătură;
  • Deține abilități de comunicare în limba engleză;
  • Interesat de promovarea valorilor culturale şi păstrarea patrimoniului cultural;
  • Motivat, creativ şi dezinvolt.

Aşteptăm scrisorile de motivaţie şi acordul părintelui la adresa leo.beius.2018@gmail.com, între 14 şi 21 septembrie 2018.Persoana desemnată de către unitatea școlară va trimite un tabel cu numele elevilor propuşi pentru  selecție, număr de telefon și email până la data de 21 septembrie la adresa leo.beius.2018@gmail.com.

Coordonator proiect,      prof. Panda Diana

Preşedinte organizaţie,       IancViorel                                                                                                     

Calendar de selecție

Pentru participarea la activitatea “The World Cultural and Natural Heritage”

din cadrul seminarului Learning From Each Other din Beiuş, judeţul Bihor, România.

Nr. crt Etapa Termene
1. Depunerea candidaturii 14-21sept 2018
2. Evaluarea dosarelor de candidatură, interviuri 22-25sept 2018
3. Afişarea rezultatelor 26sept 2018
4. Depunerea  contestaţiilor 27sept 2018
5. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 28sept 2018

Criterii de selecție

1.  Scrisoare de motivaţie(de minim o pagină A4 ,TNR 12, spaţiere 1,5) – 40 %

2.  Interviu – 60 %

Precizări suplimentare: Interviul nu va fi un test de cunoştinte de specialitate, ci de aptitudini de comunicare în limba engleză, necesare pentru implicarea în cadrul activităţii. Nu necesită bibliografie sau studierea unor materiale speciale.

Evaluarea candidaturilor va fi făcută de către  membrii Asociaţiei Avram Iancu Beiuş implicaţi în proiect, profesori de limba engleză.